Оптичен Кохерентен Томограф
Huvitz HOCT-1
Изпрати запитване

Оптичен кохерентен томограф Huvitz HOST-1

ЦЯЛОСТНО АВТОМАТИЧНО СКАНИРАНЕ

ТОЧЕН АНАЛИЗ

Акуратно сегментиране и измерване.
Анализиране на патологичния статус от различни перспективи

Всеобхватният анализ спомага за правилната диагноза и проследяване на заболяването. Получените данни, съпоставени с нормативната база данни, са предоставени под формата на таблица и схеми.

Проследяване на патологичните промени

Данните от предишни и настоящи изследвания могат да бъдат съпоставени нагледно, което дава информация за развитието на заболяването и спомага за правилния подход при лечение. Схемата с дебелината на изследваната зона може да бъде нанесена върху образа на очното дъно, така че промените в дебелината на РНФЛ да бъдат нагледно потвърдени. В допълнение, измененията могат да се проследяват и с помощта на графично изображение.

Генериране на мащабен триизмерен образ

Триизмерният образ с размери (12mm х 9mm) спомага за детайлно вникване в ретиналната патология. Послойното изобразяване (от вътрешна гранична мембрана до пигментния епител) също спомага за правилното диагностициране.

Двуочен крос-анализ

Документиране на различни видове анализи от двете очи на едно място.

 

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Автоматичното следене и визуализация улесняват максимално получаването на достоверни данни.

Huvitz OCT е „умна“ система, която получава достоверни данни с максимално качество на образа, благодарение на правилния избор на диагностичен модел от страна на изследващия.

Бърз и стабилен, напълно автоматизиран начин на изследване

Необходимо е едно натискане на бутона за безпогрешна визуализация, с помощта на опциите Auto Tracking, Optimize, Auto shooting. Наличие на Полуавтоматична опция за по-детайлен образ.

Полуавтоматичен подход за по-прецизен образ

С помощта на Полуавтоматичния режим, изследващият може да получи образ при изместване на погледа на пациента, което е необходимо при различни ситуации, като наличие на Катаракта (затрудняваща визуализацията на очното дъно), Страбизъм, Изследване на зрителния нерв, както и при по-периферни изследвания. Този вид изследване е подходящ и при по-слаб сигнал. Позиционирането по XY, както и фокусирането, са автоматични, но ръчното докоригиране също е възможно. Фокусирането и визуализацията могат да бъдат инициирани от изследващия по негова преценка.